Juiste afhandeling en opslag van aluminium

Alumeco main stock...with the right temperature for keeping aluminium items safe.
Alumeco's belangrijkste voorraad… op de juiste temperatuur voor de veilige behandeling van aluminium materialen.

Het is belangrijk dat alle fabrikanten en gebruikers van aluminium het metaal op een veilige en geschikte wijze behandelen en opslaan. In de regel is aluminium een robuust materiaal dat gemakkelijk met een paar eenvoudige voorzorgsmaatregelen te hanteren is. Hier vindt u informatie over de meest voorkomende soorten schade aan aluminium evenals een aantal goede adviezen voor de opslag en algemene behandeling van aluminium.

Transport en opslag

Schade aan aluminium komt gewoonlijk voor tijdens het transport en vormt bijvoorbeeld krassen en slijtageplekken die kunnen leiden tot latere grensvlakcorrosie. Dergelijke schade sluit een latere succesvolle oppervlakbehandeling van de werkstukken uit.

Geringe transportschade aan het oppervlak van het materiaal beïnvloedt daarom het aluminium, echter heeft het geen enkel effect op de mechanische eigenschappen van het metaal. Om dergelijke schade te voorkomen, is het belangrijk dat tijdens elke verplaatsing aluminium materialen in sterk papier, plastic of noppenfolie wordt verpakt om te voorkomen dat individuele oppervlakken tegen elkaar botsen.

Vermijd water en vocht

Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat aluminium geen water en vocht kan weerstaan. Aluminium legeringen met een hoog aandeel magnesium zijn zeer gevoelig voor water en condens, terwijl de meer zuivere legeringen een grotere weerstand hebben. Vochtschade aan aluminium manifesteert zich als witte vlekken of donkere verkleuringen en kunnen worden gezien als er bijvoorbeeld water of condens gevangen zit tussen aluminium werkstukken die op elkaar zijn gestapeld of zeer dicht naast elkaar liggen.

MEER INFORMATIE OVER ALUMINIUMCORROSIE

ALUMINIUMCORROSIE

Om deze water- of condensatieschade aan aluminium producten te voorkomen, is het belangrijk om aluminium dat nat wordt ontvangen onmiddellijk te drogen voordat het wordt opgeslagen. U kunt kiezen tussen twee methoden voor het drogen van aluminium: natuurlijke verdamping of het gebruik van luchtdrogers. Als het aluminium erg vochtig is, dient het eerst met een droge doek te worden afgenomen alvorens het te drogen.

Condensatie kan tevens in de winter voorkomen, wanneer aluminium wordt getransporteerd in een koude vrachtwagen en vervolgens direct wordt uitgeladen in een verwarmde werkplaats. Om de vorming van condens op het koude aluminium oppervlak te voorkomen, adviseren we dat de aluminium werkstukken in hun oorspronkelijke verpakking in de werkplaats blijven totdat zij zijn geacclimatiseerd en gewend raken aan het nieuwe, warmere klimaat. Het acclimatisatieproces neemt gewoonlijk tussen 36 en 48 uur in beslag alvorens uit te pakken.

Luchttemperatuur en klimaat

Wat betreft de temperatuur en het klimaat in verband met de opslag van aluminium, is het tevens belangrijk te weten dat aluminium in het algemeen wordt opgeslagen bij een minimum temperatuur van +10 graden Celsius. Ook moet worden vermeld dat de opslag in de open lucht het gevaar van een snellere putcorrosie met zich meebrengt, die wordt veroorzaakt door de luchtvervuiling in industriële en stedelijke gebieden. Om markeringen en corrosie te voorkomen, is het in het algemeen een goed idee ervoor te zorgen dat aluminium tijdens de opslag niet in contact komt met andere metalen.