Risico van condensatie

Water droplets on aluminium plate
Waterdruppels op aluminium platen

Omdat aluminium geen water en vocht kan weerstaan, is het tijdens de opslag belangrijk om te kijken of er sprake is van omstandigheden die kunnen leiden tot condensatievorming op het materiaal.

Het risico van condensatie kan worden bepaald via het waterdampdiagram

Het onderstaande waterdampdiagram kan worden gebruikt om het risico van condensatievorming te bepalen. Het diagram toont de relatie tussen luchttemperatuur, waterdampgehalte in de lucht en de relatieve luchtvochtigheid.

De luchttemperatuur kan bijvoorbeeld 20 °C zijn en de luchtvochtigheid 50% (A). Als deze lucht wordt gekoeld met hetzelfde vochtgehalte (A-B), als de lucht in contact komt met oppervlakken met een temperatuur van 9 °C of minder (C), treedt er condensatie op. In dit voorbeeld moet worden opgemerkt dat onder deze temperatuur en vochtige lucht er een gevaar bestaat voor condensatie wanneer de lucht in contact komt met afgekoelde aluminium oppervlakken.

Diagram toont water in gram pr. M3lucht:

Riziko kondenzace

Acclimatisatie vermindert het risico van condensatie

In ons artikel over de juiste behandeling en opslag van aluminium, dat u hieronder kunt lezen, wijzen we erop dat het wordt aanbevolen aluminium niet in gekoelde toestand op te slaan. In plaats daarvan moet het acclimatiseren aan de luchttemperatuur van de werkplaats die minstens 10 °C dient te zijn. Dit wordt gedaan ter voorkoming van corrosie als gevolg van condensatie. We adviseren verder dat aluminium wordt opgeslagen in zijn oorspronkelijke verpakking tot de definitieve acclimatisatie.

 

Video die toont hoe watercondensatie corrosie op aluminium items kan veroorzaken: