Omschrijvingen hardheid

Omschrijving
T6 Oplosgegloeid en daarna kunstmatig verouderd.
T3 Oplosgegloeid, verstevigd en natuurlijk verouderd
H24 Verstevigd gevolgd door op hardheid gegloeid - 1/2 hard.
H244 Geldt voor plaat of band met patroon of reliëf vervaardigd in de overeenkomstige HXX-toestand.
H112 In beperkte mate verstevigd bij een verhoogde temperatuur of door een beperkte hoeveelheid koudvervormen (grenswaarden voor de mechanische eigenschappen zijn gespecificeerd)
T9 Oplosgegloeid, kunstmatig verouderd en daarna verstevigd
T5 Afgeschrikt na warmvervormen en daarna kunstmatig verouderd.
T7 Oplosgegloeid en daarna kunstmatig oververouderd.
T6511 Dezelfde omschrijving als T6510 met de uitzondering dat een lichte vlakbewerking na strekken is toegelaten om te voldoen aan genormaliseerde toleranties.
T4 Oplosgegloeid en natuurlijk verouderd.
T8 Oplosgegloeid, verstevigd en daarna kunstmatig verouderd.
H18 Verstevigd - 4/4 hard (volledig verstevigd)
T651 Oplosgegloeid, soanningsarm gemaakt door een gecontroleerde hoeveelheid strekken (blijvende vervorming voor plaat 0,5% tot 3%, voor dikke plaat 1,5% tot 3%, voor gewalst of koudnagevormde staven 1% tot 3%, voor band of rond gesmede danwel rond gewalste smeedstukken 1% tot 5%) en daarna kuntmatig verouderd. De producten ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking.
T1 Afgeschrikt na warmvervormen en natuurlijk verouderd.
H34 Verstevigd en daarna gestabiliseerd - 1/2 hard.
H12 Verstevigd - 1/4 hard
H16 Verstevigd - 3/4 hard.
T73 Oplosgegloeid en daarna kunstmatig oververouderd om een betere weerstand tegen spanningscorrosie te verkrijgen.
H19 Verstevigd - extra hard.
T351 Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een gecontroleerde hoeveelheid strekken (blijvende vervorming voor plaat 0,5% tot 3%, voor dikke plaat 1,5% tot 3%, voor gewalst of koudnavervormde staven 1% tot 3%, voor band of rond gesmede danwel rond gewalste smeedstukken 1% tot 5%) en natuurlijk verouderd. De producten ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking.
H14 Verstevigd - 1/2 hard.
H114 Geldt voor plaat of band met patroon of reliëf vervaardigd in de overeenkomstige HXX-toestand.
T3510 Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een gecontroleerde hoeveelheid strekken (blijvende vervorming voor geëxtrudeerde staf, profiel en buis 1% tot 3%, voor getrokken buis 0,5% tot 3%) en natuurlijk verouderd. De producten ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking.
T66 Veredeld en daarna kunstmatig verouderd - het niveau van de mechanische eigenschappen is hoger dan bij T6 en verkregen door een speiale procescontrole (alleen voor de 6000 groep)
H22 Verstevigd gevolgd door op hardheid gegloeid - 1/4 hard.
T7351 Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een gecontroleerde hoeveelheid strekken (blijvende vervorming voor plaat 0,5% tot 3%, voor dikke plaat 1,5% tot 3%, voor gewalst of koudnavervormde staven 1% tot 3%, voor band of rond gesmede danwel rond gewalste smeedstukken 1% tot 5%) en daarna kunstmatig oververouderd om een betere weerstand tegen spanningscorrosie te verkrijgen. De producten ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking.
H111 Zachtgegloeid en in beperkte mate (minder dan H11) verstevigd tijdens verdere bewerkingen zoals strekken of richten.
H32 Verstevigd en daarna gestabiliseerd - 1/4 hard
H42 Verstevigd en daarna gelakt of geschilderd - 1/4 hard
T451 Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een gecontroleerde hoeveelheid strekken (blijvende vervorming voor plaat 0,5% tot 3%, voor dikke plaat 1,5% tot 3%, voor gewalst of koudnavervormde staven 1% tot 3%, voor band of rond gesmede danwel rond gewalste smeedstukken 1% tot 5%) en natuurlijk verouderd. De producten ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking.
O Zachtgegloeid - Producten, die de vereiste eigenschappen voor de zachtgegloeide toestand verkrijgen na warmvervormen, mogen met de O-toestand worden aangeduid.
H44 Verstevigd en daarna gelakt of geschilderd - 1/2 hard.
T7451 Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een gecontroleerde hoeveelheid strekken (blijvende vervorming voor plaat 0,5% tot 3%, voor dikke plaat 1,5% tot 3%, voor gewalst of koudnavervormde staven 1% tot 3%, voor band of rond gesmede danwel rond gewalste smeedstukken 1% tot 5%) en daarna kunstmatig oververouderd (tussen T73 en T76 in). De producten ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking.
T6510 Oplosgegloeid, spanningsarm gemaakt door een gecontroleerde hoeveelheid strekken en daarna kunstmatig oververouderd om een goede weerstand tegen afbladdercorrosie te verkrijgen. De producten ondergaan na strekken geen verdere vlakbewerking. (ook gebruikt voor getrokken buis).
T4511 Dezelfde omschrijving als voor T4510 met de uitzondering dat een lichte vlakbewerking na strekken is toegelaten om te voldoen aan genormaliseerde toleranties.