Recyclen van aluminium

95% - 98% of aluminium can be recycled.
95% tot 98% van aluminium kan worden gerecycleerd.

Wist u dat 75% van alle aluminiumproductie nog steeds in gebruik is dankzij de duurzaamheid van het metaal en haar uitstekende eigenschappen voor recyclen?

Hier, op deze pagina, vindt u informatie over het recyclebeleid voor aluminium van Alumeco en een vereenvoudigde uitleg van de cyclus waar aluminium doorheen gaat tijdens het recycleproces.

Een grondige sortering resulteert in een goed recyclerendement

Europa is leider in het recyclen van aluminium en deze positie is iets waar Alumeco graag actief aan blijft bijdragen. Deze bijdrage bestaat onder andere uit een grondige sortering van ons afvalmetaal, dat wordt verzameld in containers en gesorteerd op soorten van legering - gereed om te recyclen. In feite zorgt deze zorgvuldige sortering van afval ervoor dat aluminium herhaaldelijk kan worden hergebruikt voor het vervaardigen van dezelfde soorten producten. Op die manier wordt optimaal gebruik van aluminium bereikt.

De onderstaande video toont hoe Alumeco aluminium afval verzamelt en sorteert in ons servicecentrum:

De recycling cyclus

Technisch gesproken maken we onderscheid tussen twee verschillende recycling cycli: gesloten en geopend. Met een recycling in een gesloten cyclus wordt aluminium hergebruikt voor het vervaardigen van hetzelfde product als voorheen, waarbij verlies van eigenschappen wordt vermeden. De recycling in een open cyclus werkt andersom. In Europa domineert recycling in een gesloten cyclus boven andere recyclagemethoden. Bijvoorbeeld is er hier een uitgebreid systeem voor het recyclen van blikjes.

In het geval van recyclen in een gesloten cyclus worden sommige aluminium producten, bijvoorbeeld blikjes, verzameld, gesorteerd en vervolgens opnieuw gesmolten en hierbij gerecycled tot nieuwe blikjes. Vanuit een zuiver milieu oogpunt is het onbelangrijk of het aluminium wordt gerecycled via recycling met een open- of gesloten cyclus.

Aluminiumrecycling

Onderstaand een video die toont hoe aluminium wordt gerecycled:

recycling_infographic.png