Bulb profielen

45 x 3 mm
Bulb flats - EN AW-6082

45 x 3 mm

Toestand

T6

Gewicht

≈ 0,76 kg/m

Type

Bulb flats

Lengte

6000,0 mm

Voorraad

On request

45 x 4 mm
Bulb flats - EN AW-6082

45 x 4 mm

Toestand

T6

Gewicht

≈ 0,61 kg/m

Type

Bulb flats

Lengte

6000,0 mm

Voorraad

On request

45 x 4 mm
Bulb flats - EN AW-6082

45 x 4 mm

Toestand

T6

Gewicht

≈ 0,65 kg/m

Type

Bulb flats

Lengte

6000,0 mm

Voorraad

On request

50 x 5 mm
Bulb flats - EN AW-6082

50 x 5 mm

Toestand

T6

Gewicht

≈ 0,83 kg/m

Type

Bulb flats

Lengte

6000,0 mm

Voorraad

On request

60 x 3,5 mm
Bulb flats - EN AW-6082

60 x 3,5 mm

Toestand

T6

Gewicht

≈ 1,12 kg/m

Type

Bulb flats

Lengte

6000,0 mm

Voorraad

On request

60 x 5 mm
Bulb flats - EN AW-6082

60 x 5 mm

Toestand

T6

Gewicht

≈ 1,16 kg/m

Type

Bulb flats

Lengte

6000,0 mm

Voorraad

On request

60 x 5 mm
Bulb flats - EN AW-6082

60 x 5 mm

Toestand

T6

Gewicht

≈ 1,11 kg/m

Type

Bulb flats

Lengte

6000,0 mm

Voorraad

On request

60 x 6 mm
Bulb flats - EN AW-6082

60 x 6 mm

Toestand

T6

Gewicht

≈ 1,24 kg/m

Type

Bulb flats

Lengte

6000,0 mm

Voorraad

On request

65 x 3,5 mm
Bulb flats - EN AW-6082

65 x 3,5 mm

Toestand

T6

Gewicht

≈ 1,09 kg/m

Type

Bulb flats

Lengte

6000,0 mm

Voorraad

On request

65 x 6 mm
Bulb flats - EN AW-6082

65 x 6 mm

Toestand

T6

Gewicht

≈ 1,52 kg/m

Type

Bulb flats

Lengte

6000,0 mm

Voorraad

On request

ONTVANG EEN OFFERTE

ALS U IN ONZE PRODUCTEN OF DIENSTEN BENT GEÍNTERESSEERD

Be social - follow us