Vlakke plaat Marine grade

3 x 2000 x 4000 mm
Vlakke plaat Marine grade - EN AW-5754 - Artikelnummer: 1041324

3 x 2000 x 4000 mm

Toestand

H111

Weight

≈ 64,8 kg

Voorraad

Voorraad

3 x 2000 x 5000 mm
Vlakke plaat Marine grade - EN AW-5754 - Artikelnummer: 1000246

3 x 2000 x 5000 mm

Toestand

H111

Weight

≈ 81 kg

Voorraad

Voorraad

3 x 2000 x 5000 mm Foil
Vlakke plaat Marine grade - EN AW-5754 - Artikelnummer: 1000247

3 x 2000 x 5000 mm Foil

Toestand

H111

Weight

≈ 81 kg

Productieproces

Gewalst

Voorraad

Voorraad

3 x 2000 x 6000 mm
Vlakke plaat Marine grade - EN AW-5083 - Artikelnummer: 1135056

3 x 2000 x 6000 mm

Toestand

H111

Weight

≈ 97,2 kg

Voorraad

Voorraad

3 x 2000 x 6000 mm
Vlakke plaat Marine grade - EN AW-5083 - Artikelnummer: 1093552

3 x 2000 x 6000 mm

Toestand

H111

Weight

≈ 97,2 kg

Voorraad

Voorraad

3 x 2000 x 6000 mm
Vlakke plaat Marine grade - EN AW-5083 - Artikelnummer: 1156462

3 x 2000 x 6000 mm

Toestand

H111

Weight

≈ 97,2 kg

Voorraad

Voorraad

3 x 2000 x 6000 mm
Vlakke plaat Marine grade - EN AW-5083 - Artikelnummer: 1027449

3 x 2000 x 6000 mm

Toestand

H321

Weight

≈ 162 kg

Voorraad

Voorraad

3 x 2000 x 6000 mm
Vlakke plaat Marine grade - EN AW-5083 - Artikelnummer: 1000248

3 x 2000 x 6000 mm

Toestand

H111

Weight

≈ 162 kg

Voorraad

Voorraad

4 x 2000 x 10000 mm
Vlakke plaat Marine grade - EN AW-5083 - Artikelnummer: 1148273

4 x 2000 x 10000 mm

Toestand

H111

Weight

≈ 216 kg

Voorraad

Voorraad

4 x 2000 x 4000 mm
Vlakke plaat Marine grade - EN AW-5754 - Artikelnummer: 1040841

4 x 2000 x 4000 mm

Toestand

H111

Weight

≈ 86,4 kg

Voorraad

Voorraad

Be social - follow us